Компютърни умения

Компютърни умения

Искате да научите повече за работата с най-популярните инструменти за обработка на данни като Word, Excel, Access, Outlook и др.? Компютърната грамотност се превърна в задължително изискване в съвременната работна среда. Придобийте всички необходими познания, както и специален сертификат, след успешно завършване на нашия курс!


allSubthemesWithinTheme Компютърни умения


beSureOfYourFuture

- employerSpeaks

trendsCapitalized

Компютърни умения, hundredPercentOfTheTime

- exStudentSpeaking

Вероника Петрова
Вероника Петрова

Мениджър - клиенти

niceToKnowHeader

fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-
0