Course

КУРС

Програмиране - SQL

Искате ли...

 1. Да създавате релационни бази от данни
 2. Да придобиете богат набор от анализаторски умения
 3. Професионална реализация в сферата на програмирането

Професия с бъдеще!

SQL е езикът превърнал се в стандарт за управление и достъп до релационни бази от данни. Използва се в най-популярните системи за управление на бази от данни - MS SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL и много други. Използва се от програмистите за запис и извеждане на потребителска информация, както и от анализаторите на данни за генериране на обобщаващи справки и отчети.

Курсът „Програмиране на SQL“ започва с въведение в релационните бази от данни и продължава с предоставяне на пълен набор знания, необходими на програмисти и анализатори на данни. За да усвоите лесно и трайно езикът SQL, часовете ще бъдат с преобладаващо практическа насоченост.
 • Следвайте курс воден от професионалисти
 • Практически курс в близост до местоживеенето ви
 • Ценни дипломи за професионалисти
 • Гарантирано ниска цена в България

  Сертификат

  Групов курс

  8 Лекции

  3 Учебни часове

  150.00 евро | 293.37 лв

Образователна брошура Примерен урок Регистрация
Открийте нашите
домашни курсове

СЪДЪРЖАНИЕ

Бъдещи облаги и нови кариерни възможности

 • Анализатор на данни
 • Бизнес анализатор
 • Работа с BIGData и Apache Hive

Умения

 • Създаване на релационни бази от данни
 • Управление на структурата и съдържанието на бази от данни
 • Създаване на отчети с различна степен на сложност.
Примерен урок

Съдържание на курса

 • Основи на релационните бази от данни
 • Въведение в езика SQL - предназначение, видове, реализации
 • Създаване на бази от данни и таблици
 • Управление съдържанието на бази от данни
 • Извличане на данни и задаване на сложни критерии
 • Извличане на данни от свързани таблици
 • Използване на групиране за създаване на отчети

Последвайте курс от професионалисти.

Явявайте се на изпит, докато не преминете.

Трейнинг центрове на 30км.

Какво трябва да знаете за този курс Програмиране - SQL

Трябва ли да имам инсталиран SQL?
Системите за управление на релационни бази от данни използват различни реализации на стандарта SQL. За целите на курса ще бъде използвана безплатната версия на MS SQL Server – express в комбинация с безплатния графичен инструмент SQL Server Management Studio (SSMS).
Курсът достъпен ли е за начинаещи?
Разбира се! Курсът е предназначен за начинаещи и хора без никакъв предишен опит. Учебният материал е богато илюстриран, написан на ясен и достъпен език, а преподавателят ще Ви превърне в истински експерт.
Какво ще представлява изпитът?
Изпитът се състои от теоретична и практическа част. По този начин, ще сте уверени, че сте напълно подготвени за работа в реална работна среда.
Мога ли да се свържа с преподавателя лично, за да задам своите въпроси?
Да. Винаги можете да се свържете с Вашия преподавател, ако имате нужда от консултация. Той ще отговори на Вашия имейл до 48 часа (в работни дни).
Курсът по SQL включва ли практически упражнения?
Курсът е практически насочен и след усвояване на основите на релационните бази от данни, часовете ще бъдат насочени към създаване на SQL заявки с различна сложност.
С какво ще ми бъде полезен курсът по SQL?
SQL е най-разпространеният език за манипулация на бази от данни през последните десетилетия. Използва се от програмисти и анализатори на данни. Доброто усвояване на езика е необходимо за създаване на всякакви видове отчети от анализаторите на данни и е добра основа за развитие в сферата на програмирането.

ПРАКТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Дни на обучение

Обученията в ЦПО „Модус Трейд“ са групови, като максималният брой курсисти в една група е 10. Курсът стартира при мин. 6 участника. Курсът е с продължителност 30 учебни часа (по 45 мин.). Занятията се провеждат в работни и/или почивни дни, по предварително съгласуван и обявен график.
За да се включите в курса, е необходимо да изпратите заявка за участие, в която да посочите:
 • Име Фамилия
 • E-mail и телефон за контакт.
 • Име на избрания от Вас курс
 • Предпочитано време за провеждане на занятията-дневно, вечерно или в почивните дни.
Вашата заявка за участие става активна веднага, след като се регистрирате тук или на е-mail: office@modustrade.com. След формиране на група, на посочения от Вас е-mail ще получите подробна информация за началната дата и график за провеждане на обучението.
Курсът завършва с изпит. Успешно положилите изпита получават легитимен документ – Удостоверение за завършено професионално обучение.
 
Ако имате допълнителни запитвания, винаги можете да се свържете с  нас по телефон: +359 52 60 27 10, 0887 63 22 19  или e-mail: office@modustrade.com
Натиснете тук, за да видите цялата програма.

Необходими материали

За този курс ще ви е необходим компютър и инсталиран Microsoft SQL Server Express Edition и MS SQL Server Management Studio. Когато започнете курса, ще получите учебни и помощни материали в електронен и/или печатен вариант, които ще Ви помогнат да се упражнявате самостоятелно и да изпълните поставените за самостоятелна работа задания.

Практически опит и стаж

Изпити и диплома


ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Поради това избирате ModusTrade - Zelenkov

Центърът за Международно Дистанционно Обучение работи в партньорство с Център за Професионално Обучение (ЦПО) „Модус Трейд“, намиращ се в гр. Варна, ул. „П. Славейков“ 32, ет.1, офис 1. Центърът  е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) на Р.България с лицензен номер 200512252 и е специализиран в провеждането на високотехнологично IT обучение.
Курсовете, които ЦПО „Модус Трейд“ организира са групови. Залата, в която  се провеждат е климатизирана, оборудвана с мощни компютри, мултимедия, мини-бар и всичко необходимо за осъществяване на качествено IT обучение. Всичко необходимо за участието Ви в този курс е включено в цената – предоставяне на електронни или печатни учебни материали, оформяне на учебна документация, издаването на сертификат, безплатни кафе-паузи, копирни услуги, интернет, консултации с преподавател-експерт.

Такса за обучение

Общата стойност на курса възлиза на 150 Евро с всички включени учебни материали и удобства. Документ за завършен курс се получава след успешно полагане на теоретичен и практически изпит.
Цена в левове: 293.37.

Намаление, субсидии и ползи

Регистрация
Илиян П.
София

Учителя постоянно беше с нас. Неговия курс е много практичен, което го прави много полезен!

Надя З.
Плевен

Всички са много приятелски настроени и мили. Когато имах някакви въпроси, винаги всичко ми беше обяснявано.

Борис К.
Добрич

Доста удобен курс за ставане на професионалист.

Христо С.
Несебър

Отношението към студентите е много добро, винаги ми помагаха, когато имах въпрос или проблем!

РегистрацияДати на започванеКонтакти

Интересно за вас

РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС