Oбразованието е пътят към успеха

Нашите дистанционни обучение са предназначени за хора, които искат да усетят промяната в живота. А положителната промяна се осъществява само с нестихващ интерес към новото, приемане на предизвикателствата и чертаене на нови хоризонти към успеха. Как се случва това ?

moreInfo

Oнлайн курсовете – предимството на дигитализацията

Дигитализацията направи възможно да комуникираме, да споделяме, да пазаруваме и да изрязваме мнение навсякъде и по всяко време. Точно тя ни помогна и в трудните време на пандемия, за да се образоваме и да работим

moreInfo

СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ

Употребата на Интернет и информационните комуникационни технологии водят туризма към нова ера в икономическо отношение. Социалните медии, като един от най-силните маркетингови онлайн инструменти, се интегрираха достатъчно успешно не само в социалния живот на хората, но и в икономиката.

moreInfo

Предимствата на лайф коучинга ( Част 1)

Лайф коучингът, една модерна интерпретация на менторството, всъщност се оказва една протегната ръка, която да Ви измъкне от безпътицата на професионалния и емоционалния Ви свят.Той има редица предимства, от които може да се възползвате при ползване услугите на лайф коуч. Ще разгледаме някои от тях, за да се убедите, че коучингът не е каприз, а метод за взаим

moreInfo

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Да бъдеш добър работодател вече означава да си социално отговорен. Традиционното схващане за бизнеса като дейност, чиято единствена цел е да създава печалба чрез производство на стоки и услуги и следователно да изпълнява само икономически функции, претърпя значителна еволюция.

moreInfo

fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-
0