БЪРЗИ И ДОСТЪПНИ УСЛУГИ

Редица независими проучвания показват, че по-голямата част от нашите студенти са много доволни от услугите, които предлагаме и от качеството на нашите курсове. Нашите служители и консултанти са обучени и винаги готови да Ви помогнат при избора на курс. Те ще Ви напътстват през цялото време и ще отговарят на Вашите въпроси, за да бъде Вашето обучение максимално приятно и полезно.

Доказано качество!

Качеството на нашите обучения подлежи на постоянна проверка от различни външни инспекторати и агенции.

Ето и някои от най-важните статистики от изминалата година:


  • Студентите са доволни от качеството на предоставяните учебни материали и от начина на преподаване на преподавателите. Повече от 91% от студентите са убедени, че преподавателите са висококвалифицирани и играят изключително важна роля в обучителния сектор.

Повече от 84% от студентите имат намерение да запишат нов курс в рамките на следващата година.

Повече от 78% от успешно завършилите студенти вярват, че придобитите от тях знания и умения по време на тяхното обучение, са напълно достатъчни за да започнат работа в желания от тях бизнес сектор.

Повече от 31% от студентите обмислят стартирането на собствен бизнес, а всички останали предпочитат да работят като служители на пълно или непълно работно време, или да превърнат наученото от тях в собствено хоби.

89% от всички наши студенти успяват да преминат успешно през избрания от тях курс и да получат сертификат след полагането на финалния изпит. Всички от тях са на мнение, че придобитият сертификат, издаден от “Центъра за Международно Дистанционно Обучение”, е отлично допълнение към техните професионални квалификации, както и предпоставка за по-нататъшното им развитие.

Всички компании (100%!), които са изпратили свой пресонал за обучение при нас, биха го направили отново. Също така, по-голямата част от тях ни препоръчват на техни колеги и приятели.


interestsCarouselHeader