//

MS Word© е един от най-известните и използвани софтуерни продукти, предназначен за създаване и професионално оформяне на текстови документи. Продуктът е лек и удобен за работа и това го прави предпочитан за огромен брой потребители без предварителна подготовка. Обучаемите ще усвоят базовите функционалности и инструменти, чрез които да подготвят и професионално да оформят всякакъв вид документи, а така също средства за по-сложни обработки и постигане на повече продуктивност.

По време на този курс Вие ще се научите да работите професионално с Microsoft Word® 2010 и 2016. Ще усвоите знания и умения за бърза обработка на големи текстове и професионално оформление на документи. Ще придобиете опит за създаване на документи с висока сложност - с графични обекти, таблици, формули, хипервръзки, автоматични съдържания и много други. Запишете се за този курс и много позиции в модерния офис ще бъде отворени за Вас.

MS Word
  • Сертификат
  • cpGroupCourseType
  • cpEducationTypeProfessional