//

MS Access© е отличен софтуерен инструмент за представяне и изучаване на основите на релационните системи за управление на бази от данни. Програмата притежава всички фундаментални възможности за създаване на релационни бази от данни, графично изграждане на модел на връзките между таблиците в базата, визуално изграждане на заявки, интерактивно изучаване и редактиране на генерирания SQL код, множество добре функциониращи програми-помощници, подпомагащи процеса на обучение и изграждане на настолни и мрежови приложения за бази данни.

 
 

По време на този курс Вие ще се научите да работите професионално с Microsoft Access® 2010 и 2016. Ще усвоите знания и умения за проектиране и създаване на релационни бази от данни, дефиниране на базови таблици с данни, подготвяне и изграждане на модел на връзките между таблиците, създаване на заявки, форми и отчети, обмен на данни с други приложения. Запишете се за този курс и много позиции в модерния офис ще бъде отворени за Вас.

MS Access
  • cpGroupCourseType
  • cpEducationTypeProfessional