//

MS Excel е една от най-известните и най-често използвани програми, когато става дума за обработка, съхранение и селектиране на данни. Програмата, част от основния MS Office пакет на Microsoft, предлага широк набор от команди и лесен за употреба интерфейс.

Софтуерът позволява бързо и лесно да се обработват и съхраняват списъци от данни, да се извършват сложни математически изчисления, да се създават диаграми, да се съставят справки и отчети. Курсът е предназначен за хора, които нямат никакъв опит в работата с Excel и искат бързо да придобият нужните знания с цел значително улесняване на процеса на работа. По време на курса Вие ще се научите как бързо и ефективно да обработвате информация, как да управлявате работните листове и работните книги, как да създавате диаграми и да работите с формули и много други. Използван по правилен начин, MS Excel е едно от най-силните и ефикасни средства за работа с голям набор от данни.

MS Excel
  • Сертификат
  • cpHomeCourseType
  • cpEducationTypeProfessional