aProfession

Курсът по Photoshop е насочен към хора, които искат да направят своите първи стъпки в графичния и дигитален дизайн. От него ще получите базови познания за работа с растерна графика, приложима във всеки аспект на дизайна. Обучението обхваща всички важни теми, които са необходими за работа със софтуера - какво представлява, за какво се използва, интерфейс, инструменти, ефекти, приложение, обработка на снимки и т.н. Основите на Photoshop ще Ви помогнат да навлезете в модерния свят на електронния дизайн.

За разлика от Adobe Illustrator, където се работи с вектори и векторни изображения, Adobe Photoshop е друга програма от софтуерната компания Adobe Systems, която е предназначена за работа и обработка на растерна графика. Това е една от най-популярните програми, използвани в света на графичния дизайн. Ако имате желание да се реализирате професионално като графичен дизайнер, работата с Photoshop е задължително и необходимо умение.

courseTypeG2 Adobe Photoshop

courseTypeG2

5 lessonsPer 3 oneHour

Сертификат

startdataLabel

ModusTrade - Zelenkov

€120.00

startdataG Adobe Photoshop
courseNameLabel lessonDayfirstLessonlastLessoncityStartdataallLessons

fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-
0