//

Фън шуй е изкуство и наука за създаване на хармонична среда, основано на дълбокото китайско разбиране за това как хората са свързани и засегнати от обкръжаващата ги среда. Китайците вярват, че обкръжението оказва голямо влияние върху емоционалното благосъстояние на всеки и че всички обекти (живи и неодушевени) съдържат енергия, а личният енергиен поток влияе на начина, по който мислим и действаме. Фън шуй е много ефективен инструмент за подпомагане на хората да създават хармонична работна и жизнена среда, която да доведе до промени в по-добро състояние. За да получите най-добрите резултати от Фън Шуй във всякаква среда, трябва да сте получили най-доброто образование по тази тема. Под ръководството на опитните ни инструктори Вие ще получите ценни знания за  фундаментални теории и принципи, които отчитат съвременните жизнени потребности.
Фън шуй
  • Сертификат
  • cpHomeCourseType
  • cpEducationTypeProfessional