//

Правилният подбор, управлението и мотивирането на служителите на компанията са ключът за нейния успех. Именно затова HR мениджърите са изключително важна структурна и стратегическа част в бизнес организацията. Изграждайки стабилен и мотивиран колектив, всъщност те изграждат просперираща и успешна фирма. Тяхната роля включва цялостното формиране не само на екипа, но и на имиджа на компанията.

По време на обучението ще придобиете умения как да провеждате интервюта и да оценявате кандидатите, как да организирате обучения, да управлявате и мотивирате служителите на фирмата. Ще се запознаете с основните административни процедури, които мениджърът човешки ресурси извършва, както и с различните стратегически политики, свързани с управлението на персонала.

 
 

Ако желаете да се развивате като HR мениджър, нашият курс ще Ви бъде много полезен.

 

Запишете се сега!

Управление - човешки ресурси
  • Сертификат
  • cpHomeCourseType
  • cpEducationTypeProfessional