//

През последните години стресът е често срещане явление в ежедневието при повечето хора. Ако е твърде продължителен, той може да доведе до нарушения в психическото състояние и да отключи редица болести. Затова контролът върху стреса е изключително важен.

За да успеем в това, първо трябва да разберем причините, а те се срещат навсякъде – на работа, в семейството, сред приятелите или друго обкръжение. Ако се научим да ограничим действието на този силен фактор, то ще бъдем много по-мотивирани и концентрирани личности, а това неминуемо ще доведе до повишаване на личните и професионални резултати.

Ако искате да усвоите техниките за справяне със стреса и да помогнете на други хора в това отношение, то това обучение е отличен избор. В курса се засягат всички важни теми, които да се имат предвид в тази област. Първата част от курса дава яснота за типовете стрес (тревожност, депресия и др.) и неговите последици. След това ще научите как се развива стресът и какви методи съществуват за борба с него по ефективен начин. След като овладеете причините и средствата за справяне с напрежението, се научавате са съветвате останалите хора успешно.
Управление на стреса
  • Сертификат
  • cpHomeCourseType
  • cpEducationTypeProfessional