//

Всяка компания се стреми към максимизиране на печалбата си. Това до голяма степен зависи от правилното ръководене и изпълнение на нейните проекти. Поради динамично развитите икономики на различните страни и пазари, все повече фирми започват да инвестират в обучението на служителите си, така че да си гарантират успешен мениджмънт. 

Добрият мениджър трябва бързо да се приспособява към всеки нов проект и да ръководи екипа си, така че да изпълни често променящите се изискванията на клиентите. В процеса на работа той трябва да вземе предвид времето и бюджета за изпълнение, които се оказват най-проблемните елементи за завършването на всяка задача.

Това обучение е насочено към бъдещи лидери, като ги учи как да ръководят екипи по целеви начин и в същото време да получат възможно най-доброто от наличните ресурси. Така се гарантира добро сътрудничество и оптимална възвръщаемост на инвестициите. Също така засяга спецификата на потребителското поведение и учи как да се отговори на очакванията на клиента.
Ако искате и Вие да изграждате силни и добре структурирани проекти, това обучение може да Ви помогне. Стъпка по стъпка ще Ви научи как да обобщавате и оформяте документално изискванията на клиентите, как да планирате във времето, как да контролирате и да доведете всеки проект до успешен край.
 
Забележка: курсът се провежда на английски език
 
Управление на проекти
  • Сертификат
  • cpHomeCourseType
  • cpEducationTypeProfessional