//

Стратегическото управление е от решаващо значение за всяка компания. То се фокусира върху изграждането на ясна бизнес визия, поставяне на дългосрочни цели и постигането им. Вземането на правилните решения гарантира успешно стратегическо управление във всяка организация.При изграждането на стратегия трябва да се вземат предвид и външните фактори, които могат да попречат за постигане на целите. Затова добрият мениджър трябва добре да анализира бизнеса и външната среда, така че да предвиди възможно най-много събития, които биха повлияли върху организацията Всяка фирма се опитва да изгради стабилно управление. Все повече мениджъри на малки и средни предприятия с поглед към бъдещето се опитват да прилагат успешни стратегии, затова се нуждаят и от това обучение. По време на обучението ще научите как да превърнете дългосрочното планиране на организация в конкретни действия. Ще научите как да определите, формулирате и приложите Вашата бизнес стратегия.

Стратегически мениджмънт
  • Сертификат
  • cpHomeCourseType
  • cpEducationTypeProfessional