//

Всяка компания, която иска да предлага конкурентноспособни и иновативни продукти на пазара, има нужда от добър продуктов мениджмънт. За тази цел Вие трябва не само да създадете уникален по себе си продукт, но трябва и да познавате нуждите и интересите на Вашите клиенти, трябва да сте наясно с техните желания, да знаете коя е Вашата целева аудитория, да познавате пазара и да сте в крак с последните тенденции.
Ако искате да стартирате успешна кариера като продуктов мениджър, този курс е идеалното средство за тази цел! В процеса на обучение Вие ще се запознаете с различните маркетингови стратегии, ще се научите как да проучвате пазара, ще научите повече за таргетирането и сегментирането на целевата си аудитория, какво е маркетингов микс и още много! Този курс има за цел да Ви запознае с цялостния процес на продуктовия мениджмънт - от идеята за даден продукт до реализацията и пускането му на пазара. 
Продуктов мениджмънт
  • Сертификат
  • cpHomeCourseType
  • cpEducationTypeProfessional