//

SQL е езикът превърнал се в стандарт за управление и достъп до релационни бази от данни. Използва се в най-популярните системи за управление на бази от данни - MS SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL и много други. Използва се от програмистите за запис и извеждане на потребителска информация, както и от анализаторите на данни за генериране на обобщаващи справки и отчети.

Курсът „Програмиране на SQL“ започва с въведение в релационните бази от данни и продължава с предоставяне на пълен набор знания, необходими на програмисти и анализатори на данни. За да усвоите лесно и трайно езикът SQL, часовете ще бъдат с преобладаващо практическа насоченост.

Програмиране - SQL
  • Сертификат
  • cpGroupCourseType
  • cpEducationTypeProfessional