//

Правилното отчитане е от съществено значение за всяка компания. Бизнес-решенията й зависят от доходите и разходите. Затова всеки счетоводител трябва да е добре подготвен и да гарантира, че всички процеси се осчетоводяват с точност. 

Нашият курс осигурява солидна база за стартиране на тази професия. До края на този курс ще разбирате ясно счетоводния речник и ще може да се справяте с всяка оперативна дейност. Знанията, които ще придобиете, ще са Ви полезни във всяка компания, независимо от дейността и размера й.
Основи на счетоводството
  • Сертификат
  • cpHomeCourseType
  • cpEducationTypeProfessional