//

Ако немският език Ви харесва, но знанията Ви включват единствено думите „Hallo“ и „Auf Wiedersehen“, то определено имате нужда от този курс! Днес владеенето на чужди езици не се възприема само като белег на високо интелектуално и културно ниво, но и като предимство в кариерното развитие в бизнес средите.

На пазара на труда много често може да откриете компании, които работят с немскоговорящи клиенти и владеенето на немски език е задължително условие. След завършване на този практически ориентиран курс ще можете без затруднения да разбирате немска реч, да четете, говорите и пишете. Курсът изгражда Вашите знания стъпка по стъпка. Разглеждат се различни теми, всяка с нови граматически особености и упражнения, които да обогатят речника Ви. Ще придобиете достатъчно умения, за да имате увереността да водите диалог, да представите себе си или да задават въпроси.

Този курс може да бъде едно ново начало за Вас! Запишете се сега!

Немски език - начинаещи
  • Сертификат
  • cpHomeCourseType
  • cpEducationTypeProfessional