//

Маркетингът става все по-важен в нашето модерно общество. Все повече компании търсят креативни и опитни маркетолози, които умеят да разработват успешни стратегии и знаят как да преборят конкуренцията. Маркетинговите процеси, свързани с продажби, дистрибуция и реклама, са най-важните в една бизнес организация. Това поставя маркетолозите на ключова позиция в компанията, а техните професионални умения обуславят успешното й развитие.

Благодарение на този практически ориентиран курс Вие ще се запознаете с основните концепции в тази област, ще се научите как да разработвате конкурентни пазарни стратегии. Ще придобиете умения при сегментирането на потребителските пазари и анализирането на потребителското поведение. Ще се запознаете в детайли с компонентите на маркетинговия план и спецификите на пазарните политики.Не се колебайте, запишете се сега!

Маркетинг
  • Сертификат
  • cpHomeCourseType
  • cpEducationTypeProfessional