//

В курса се представят най-новите промени в правописната, правоговорната и пунктуационната система на българския език, които се правят в предговора на Официален правописен речник на българския език (2012). Подробно се разглеждат правописните, правоговорните и пунктуационните правила, както и отклоненията от нормата, с цел обучаващите се да придобият практически умения за корекция на текст (собствен и чужд), а също така да придобият умения да продуцират правилно собствен текст.

Българският език в действие
  • cpGroupCourseType
  • cpEducationTypeProfessional