Учене през целия живот

05/10/2020 Вероника Петрова

    Oбучението и квалификацията са изключително важни за нашето успешно развитие и кариерно израстване. Ученето през целия живот е ключово в развитието не само на една личност, но и на едно цяло общество. Това показва стремеж към познание, търсене на иновативното, желание да бъдеш в крак с динамичните процеси на съвременната бизнес система. Ученето и квалификацията се оказват необходимост, а не лукс, стоейки изправени пред непрестанните промени в икономически, социален и бизнес план.
      През последните години неформалното обучение и самостоятелното учене придобиват все по-голяма тежест и значение . Особено място започва да заема и дистанционното обучение, което се оказва удобен вариант за развитие и придобиване на специфични компетенции и умения. Те от своя страна играят важна роля за личностно и професионално развитие и повишаване на мотивацията за успешна социална реализация.
      Ползите от самостоятелното или дистанционно обучение са свързани не само с личностното развитие, но и с пазара на труда, чиито изисквания се променят всеки ден и стават все по-специфични. За да им отговорим подобаващо и да намерим своето място в кариерната стълбица, ученето през целия живот трябва да се превърне в константа. Ползите от него можем да обобщим по следния начин:
  • Финансова възвращаемост – Разходите, които правим, свързани с нашето обучение и квалификация, имат висока възвръщаемост. Знанията и уменията, които се придобиват по време на обучението, могат да бъдат в услуга на обучаващите се през целия им кариерен път, независимо от сферата, в която се развиват. Инвестицията в образованието и получаването на диплома или сертификат е добро решение,, чиито ползи ще усещате всеки път при смяна на длъжност или работно място.
  • Положителни социални ефекти – С оглед на социализацията обучението и повишаването на квалификацията носят дълготрайни ползи. Те са свързани както с възможността за избор на професионална област на развитие, по-добро финансово възнаграждение и повишаване на социалния статус, така и с комуникацията с хора. Постоянното надграждане на знанията и уменията развива и личностните качества като отговорност, екипност и креативност.
  • Планирайте и инвестирайте - Потребностите на пазара на труда от знания, умения и компетентности, трябва да бъдат адекватно отчитани в процесите на планиране на професионалното образование и обучение. Инвестирайте в бъдещето си и бъдете една крачка напред пред останалите.тест


nextLabel

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

mostRead


Taйните на мотивационното писмо

26/07/2018

Мотивацията – двигателят на успешния екип

27/07/2018

Креативността на графичните дизайнери

18/06/2018

studyCategories


Администрация и управление

Мениджмънт и предприемачество

Организиране на събития и мениджмънт

Езиково обучение

Фотография и медия

blogTags


Дистанционно обучениеКурсовеУчене през целия животКвалификация

blogShare


fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-
0