Стратегическо планиране на човешките ресурси

06/07/2018 Вероника Петрова

          Управлението на човешките ресурси е важен компонент от дейността на една компания. За съвременния бизнес е от съществено значение да се работи в екип от най-добри специалисти, когато целта е постигане на добър продукт. За да се формира целеустремен екип е важен както първоначалният подбор на кадрите, така и вътрешнофирменото обучение и внедряване на служителите. Най-големият актив на една фирма е екипът от мотивирани кадри, участващи в лоялна конкуренция в рамките на компанията. Стратегическото планиране на човешките ресурси оказва положително влияние върху развитието на фирмите и подобрява качеството на трудовия живот. По този начин мениджърите могат да преценят и численността на персонала, и разпределението на служителите по проекти. Когато се планират инвестиции от мениджърите в бизнеса, променливата “човешки ресурси” трябва да присъства в бизнес плана, който е част от фирмената стратегия и политика от самото начало.
        Стратегическото управление на човешките ресурси е функция на стратегическите, икономически, производствени и технологични цели на организацията. Без пазарна и технологична стратегия не може да се мисли за стратегически подход към управлението на хората в трудовия процес. Но и без правилно планиране на човешките ресурси могат да възникнат грешки в работния процес, като липса на достатъчно квалифициран персонал за извършаване на определена задача или липса на достатъчен брой служители за конкретна оперативна дейност. Стратегическо планиране на човешките ресурси може да се разглежда като важен сегмент и на бизнес мениджмънта, и HR мениджъра, но определено неговото прилагане във фирмената политика носи само предимства.


previousLabel

Учене през целия живот

nextLabel

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

mostRead


Taйните на мотивационното писмо

26/07/2018

Мотивацията – двигателят на успешния екип

27/07/2018

Креативността на графичните дизайнери

18/06/2018

studyCategories


Администрация и управление

Мениджмънт и предприемачество

blogTags


Управление на човешките ресурсиСтратегическо планиране на човешките ресурси

blogShare


fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-
0