СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНШ

25/09/2018 Вероника Петрова

     Употребата на Интернет и информационните комуникационни технологии водят туризма към нова ера в икономическо отношение. Социалните медии, като един от най-силните маркетингови онлайн инструменти, се интегрираха достатъчно успешно не само в социалния живот на хората, но и в икономиката.
    Дефинират социалните медии като място, където хората са „интерактивни“ т.с създават, споделят, обменят и коментират събития, личности и дори самите себе си. Онлайн общуването може да се осъществи на различни „топоси“ в онлайн пространството. Например в социалните мрежи – Facebook, Twitter, Instagram, различни сайтове, блогове, чрез ревюта на потребители във форуми и групи.  Социалните медии са начин, по който хората се свързват, социализират се, като използват даровете на напредъка на информационните технологии - споделяне на видеа, снимки, мисли или житейски събития.
   Определено можем да кажем, че ролята на социалните медии в бизнеса е неоспорим факт в 21в. Много източници твърдят, че ролята на интернет мрежите в туристическия мениджмънт също нараства, но тя не е добре разбрана по отношение на начина, по който засяга фирмите и достъпа на пътниците, свързан с информацията за пътуванията.
  Ролята на социалните медии в туризма нараства забележително с всяка изминала година. Приложенията, като Facebook, Instragram и онлайн блоговете, играят важна роля в много аспекти на туристическия бизнес, като търсенето на информация в Интернет и поведенческите решения на потребителите. Туристическите промоции вече имат ново място, където да бъдат залагани, а именно чрез социалните канали. Само за сведения можем да споменем, че във Facebook има създадени 1,2 билиона акаунта, което включва не само профили на физически лица, но и на бизнес организации. Социалните медии първо стават част от живота на младите (18-24 години) и като се има предвид, че това е таргет групата на много бизнес стратегии, можем да разберем защо те са важни са бизнеса.
  Използването на маркетинг в социалните мрежи в туристическия бранш е добра и печаливша стратегия. Твърденията, че социалните медии играят все по-важна роля при планирането и резервирането на почивки, винаги се подкрепят от увеличаването на посещенията в туристическия уебсайтове. Остава обаче въпросът дали социалните медии наистина могат да доведат до метаморфоза в туристическата индустрия и да увеличат броя и продължителността на посещенията, както и удовлетвореността на посетителите и на т.нар „повторна покупка“.
    Социалните медии играят много важна роля в туризма и неговото развитие за всяка държава, град, регион или дори село.  Факт е, че правилното боравене с тях и залагането на креативни стратегии е сигурен знак за успех.

 


nextLabel

10 studietips voor onze studenten

mostRead


Taйните на мотивационното писмо

26/07/2018

Мотивацията – двигателят на успешния екип

27/07/2018

Креативността на графичните дизайнери

18/06/2018

blogTags


МениджмътМаркетингСоциални мрежиМениджмънт в туризма

blogShare


fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-
0