Мотивацията – двигателят на успешния екип

27/07/2018 Вероника Петрова

     Moтивацията е част от поведението и е резултат от взаимодействието на индивида с конкретна ситуация. Разглеждайки мотивацията като една от функциите на добрия мениджър, можем да кажем, че тя е изключително важна не само за формирането на сплотен екип, но и успешното изпълнението на стратегиите на фирмата.
     През 21 век се заговори много по усилено за това как мотивицията е основният двигател за един екип и дори една компания. Често подценявана, тя обаче може да превърне хора с различни интереси и качества в успешен колектив, които се справя с предизвикателствата и постига целите си. Приятелското отношение в екипа създава благоприятна атмосфера за работа. То включва в себе си взаимопомощ, разбирателство и лоялност. При наличието на тези характеристики на взаимоотношенията хората в екип са изключително привързани един към друг и работят усърдно за развиване и поддържане на работната етика и цели.
    Добрият мениджър трябва да обърне специално внимание на отношението между служителите, да работи за мотивацията им всеки ден с всички възможни средства. Ето някои техники, които могат да окажат положително влияние върху мотивацията на екипа и да го превърнат в двигател за успешна работа.
  • Подкрепяйте новите идеи. Когато служителите Ви идват при Вас с идея или решение на проблем, който смятат , че ще окаже положително влияние на компанията, това е знак, че те се интересуват и се чувстват въвлечени в нейната мисия. Подкрепянето на нови идеи и даването на възможност на индивида да изпълни плана си е мотивиращо, независимо дали в крайна сметка ще даде добри резултати.
  • Насърчаване на екипността. Доколкото всеки служител трябва да може да се справя сам с възложените задачи, той също трябва да може да работи в екип. Насърчаването на екипността ще спомогне и за постигането на индивидуалните цели на екипа.
  • Разнообразявайте работната седмица. Не е лесно да поддържате работния процес интересен всеки ден. Някои фирми прилагат т.нар „летни петъци“ или уикендите започват с един ден по-рано, ако през седмицата се изпълнят проектите и таргетите. Служителите са толкова развълнувани от възможността да започнат своята почивка с ден по-рано, така че впрягат всички усилия и енергия, а производителността неимоверно нараства.
  • Започнете традиция. Празниците са много подходящи за това. Организирайте размяна на подаръци за Коледа или коледно парти с много изненади. Празнувайте рождените дни на колегите си, като ги карате да се чувстват специални и значими.Така всеки човек от екипа започва да усеща колегите си и ръководителят си по-близки, защото споделянето на важни моменти оставя красиви спомени и приятното усещане, че си уважаван и ценен.
     Може би най-важното нещо, което трябва да кажем за мотивацията, не финансовата, а чисто емоционалната и духовната, е че тя трябва да се извършва с желание и чисти подбуди. Защото ако е просто задача в графика, която трябва да зачеркнеш, тя никога няма да има позитивния резултат, който се очаква.


relatedBlogs

Бъди лидер!

КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ

Уменията на добрия мениджър


relatedCourses


previousLabel

Taйните на мотивационното писмо

nextLabel

Бъди лидер!

mostRead


Taйните на мотивационното писмо

26/07/2018

Мотивацията – двигателят на успешния екип

27/07/2018

Креативността на графичните дизайнери

18/06/2018

relatedCourses


Управление - човешки ресурси

Изкачете кариерната стълба с нашите курсове по Управление - човешки ресурси

Стратегически мениджмънт

Започнете курс по Стратегически мениджмънт и работете по кариерата си!

blogTags


МотивацияУправлениеМениджърБизнес мениджмънтБизнес комуникацияЛидерство

blogShare


fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-
0