Мотивацията – двигателят на успешния екип

27/07/2018 Вероника Петрова

     Moтивацията е част от поведението и е резултат от взаимодействието на индивида с конкретна ситуация. Разглеждайки мотивацията като една от функциите на добрия мениджър, можем да кажем, че тя е изключително важна не само за формирането на сплотен екип, но и успешното изпълнението на стратегиите на фирмата.
     През 21 век се заговори много по усилено за това как мотивицията е основният двигател за един екип и дори една компания. Често подценявана, тя обаче може да превърне хора с различни интереси и качества в успешен колектив, които се справя с предизвикателствата и постига целите си. Приятелското отношение в екипа създава благоприятна атмосфера за работа. То включва в себе си взаимопомощ, разбирателство и лоялност. При наличието на тези характеристики на взаимоотношенията хората в екип са изключително привързани един към друг и работят усърдно за развиване и поддържане на работната етика и цели.
    Добрият мениджър трябва да обърне специално внимание на отношението между служителите, да работи за мотивацията им всеки ден с всички възможни средства. Ето някои техники, които могат да окажат положително влияние върху мотивацията на екипа и да го превърнат в двигател за успешна работа.
  • Подкрепяйте новите идеи. Когато служителите Ви идват при Вас с идея или решение на проблем, който смятат , че ще окаже положително влияние на компанията, това е знак, че те се интересуват и се чувстват въвлечени в нейната мисия. Подкрепянето на нови идеи и даването на възможност на индивида да изпълни плана си е мотивиращо, независимо дали в крайна сметка ще даде добри резултати.
  • Насърчаване на екипността. Доколкото всеки служител трябва да може да се справя сам с възложените задачи, той също трябва да може да работи в екип. Насърчаването на екипността ще спомогне и за постигането на индивидуалните цели на екипа.
  • Разнообразявайте работната седмица. Не е лесно да поддържате работния процес интересен всеки ден. Някои фирми прилагат т.нар „летни петъци“ или уикендите започват с един ден по-рано, ако през седмицата се изпълнят проектите и таргетите. Служителите са толкова развълнувани от възможността да започнат своята почивка с ден по-рано, така че впрягат всички усилия и енергия, а производителността неимоверно нараства.
  • Започнете традиция. Празниците са много подходящи за това. Организирайте размяна на подаръци за Коледа или коледно парти с много изненади. Празнувайте рождените дни на колегите си, като ги карате да се чувстват специални и значими.Така всеки човек от екипа започва да усеща колегите си и ръководителят си по-близки, защото споделянето на важни моменти оставя красиви спомени и приятното усещане, че си уважаван и ценен.
     Може би най-важното нещо, което трябва да кажем за мотивацията, не финансовата, а чисто емоционалната и духовната, е че тя трябва да се извършва с желание и чисти подбуди. Защото ако е просто задача в графика, която трябва да зачеркнеш, тя никога няма да има позитивния резултат, който се очаква.


relatedCourses


nextLabel

10 studietips voor onze studenten

mostRead


Taйните на мотивационното писмо

26/07/2018

Мотивацията – двигателят на успешния екип

27/07/2018

Креативността на графичните дизайнери

18/06/2018

relatedCourses


Управление - човешки ресурси

Прочетете безплатна глава по Управление - човешки ресурси и открийте курса за Вас

Стратегически мениджмънт

Станете професионален с помощта на нашите инструктори!

blogTags


МотивацияУправлениеМениджърБизнес мениджмънтБизнес комуникацияЛидерство

blogShare


fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-
0