Бъди лидер!

27/07/2018 Вероника Петрова

     Някои хора смятат, че човек се ражда лидер, водач, който притежава изключителна харизма и хъс. Но други смятат, че лидерството е умение, което се изгражда в резултат на взаимодействие с определена среда и хора.  Така или иначе има три основни черти, които всеки лидер трябва да притежава, за да бъде успешен.
  • Желание за лидерство – Без него Вие ще се чувствате неудобно в тази роля. Всеки ден ще се налага да се борите с дискомфорта и притеснението във всяка дейност, която извършвате. За екипа Ви е важно да Ви виждат уверени и уравновесени, спокойни и адектватни към случващото се в работната среда. Ако ролята на лидер не Ви допада, но упорствате да се задържите на тази позиция, то това би означавало много стрес както за Вас, така и за Вашите колегите. Ето защо определяме желанието за лидерство като една от най-важните характеристики.
  • Втората важна черта за успешния лидер  е личностното му въвличане в мисията и визията на организацията, в която работи. По този начин той ще може да убеди другите да дават най-доброто от себе си в работния процес. Успешният лидер трябва да бъде примерът, по който да се ръководят останалите. Освен професионалните си умения, той трябва да е емоционално въвлечен във всичко, което се случва с бизнес организацията и най-вече с екипа му.
  • Почтеност – Почтеността днес се възприема като остаряла рицарска идея, но е в основата на изграждане на силни и стабилни връзки не само в личния живот, но и в професионалния. Лидерът трябва да държи на думата си, да прави нещата така както е обещал и да се държи по такъв начин с екипа си, по който би искал да се държат с него. Лидерът трябва да се научни да бъде честен и да демонстрира поведение, което иска да види в междуличностните отношения в екипа си.
Според Дуайт Айзеххауер, един от малкото президенти на САЩ, носещи военното звание „генерал“: „Върховното качество на лидерите е безспорната им почтеност“.
Струва си да се замислим над това!


relatedCourses


nextLabel

10 studietips voor onze studenten

mostRead


Taйните на мотивационното писмо

26/07/2018

Мотивацията – двигателят на успешния екип

27/07/2018

Креативността на графичните дизайнери

18/06/2018

relatedCourses


Управление - човешки ресурси

Запишете се за курс по Управление - човешки ресурси и започнете веднага!

Бизнес комуникация

Станете професионален с помощта на нашите инструктори!

blogTags


ЛидерствоУправлениеУправление на човешките ресурсиБизнес мениджмънт

blogShare


fCompareCourses

fCompareMax3Courses

-
0