Гаранции при изпит

ГАРАНЦИИ ПРИ ИЗПИТ

Вашият преподавател ще Ви напътства по време на цялото обучение в продължение на 1 година и ще Ви подготви за финалния изпит. Благодарение на нашите национални и интернационални връзки с различни бизнеси, с правителството, и с различни изпитни комисии, ние имаме възможността да предоставим на Ваше разположение качествени курсове и сертифицирани онлайн обучения. Преминавайки през някой от нашите курсове, Вие излизате напълно подготвени за желаната от Вас професия и притежавате значително предимство пред останалите кандидати.

Друга положителна страна на нашите обучения е, че можете да преминате през финалния изпит когато се чувствате напълно подготвени. По този начин няма нужда да се притеснявате за изпитни дати и срокове. Изпитът протича през нашата онлайн платформа и след приключването му, нашите преподаватели веднага ще оценят Вашата работа и ще Ви информират относно постигнатия от Вас резултат. След като успешно преминете през дадения изпит, ние ще изпратим Вашия сертификат до домашния Ви адрес в 7-дневен срок.

Share This Article If You Liked It :)